MPWPCA BV

Binnen MPWPCA BV hebben drs. M.E. Westenend, neerlandicus en drs. P.H.M. de Wit, psychiater, en hun kinderen de diensten, activiteiten en participaties ondergebracht die vallen buiten hun reguliere inzet onder meer binnen het onderwijs en voor de psychiatriepraktijk PHMdeWITPCA.

Taal, Ondersteuning & Advies

Enerzijds gaat het om taalkundige ondersteuning en advisering, tekstcorrectie en redactie voor de correspondentie van behandelpraktijken door drs. M.E. Westenend.

Coaching & Advies

Anderszijds gaat het om coaching en advisering en uitvoering van second opinion trajecten, expertise rapportages en inzet vanuit andere specifieke vragen door drs. P.H.M. de Wit.

PCA ONE

Vanuit de samenwerking PCAONE wordt voor behandelpraktijken integrale ondersteuning op maat geboden, aangepast aan de behoefte van de individuele behandelaar.

PHMdeWIT PCA

De onafhankelijke praktijk PHMdeWITPCA biedt, vanuit een persoonlijk behandelcontact, spacialistische psychiatrische behandeling of verwijzing van huisarts of specialist.