Persoonlijke coaching en advisering

Drs. M. Westenend, neerlandica, heeft expertise in advisering en redactionele ondersteuning op het gebied van taal en teksten. Daarnaast is zij beschikbaar voor bijlessen en examentraining voor het vak Nederlands (havo- en vwo-niveau).

Adres