Persoonlijke coaching en advisering

Mocht u, buiten de context van reguliere behandeling, van mijn expertise gebruik willen maken voor persoonlijke advisering, dan kunt u daarvoor contact met mij opnemen. Wij bespreken hoe en onder welke voorwaarden wij daar vorm aan kunnen geven.

Inzet voor uw organisatie en bedrijf

Als u consultatief of anderszins vanuit uw organisatie of bedrijf van mijn diensten gebruik wilt maken, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen. Vervolgens kunnen we bespreken of en hoe wij tot samenwerking kunnen komen.

Expertise en rapportages

Vanuit mijn psychiatrische praktijk kan ook een expertise, onderzoeksrapportage of een second opinion traject buiten het kader van de reguliere zorg geboden worden. Als u contact met de praktijk opneemt, informeren wij u graag over de werkwijze en de voorwaarden die de praktijk daarvoor hanteert.